Kurumsal İmaj

Tüm detayların marka veya şirket duruşunu açıkça ortaya koyduğu, zamana yenilmeyen, yalın ve yenilikçi kurumsal imajlar...